EduMonitor 2023

Az Erdélyi Oktatási Monitor 2023 egy online kérdőíves felmérésben vizsgálta a nappali tagozaton járó, 0–12. osztályos gyerekek szüleinek oktatással kapcsolatos véleményét. A kutatás arra kereste a választ, hogy a szülők miként viszonyulnak a jelenlegi oktatási rendszerhez, az új oktatási törvény tervezett intézkedéseihez, illetve hogyan értékelik gyerekük iskoláját: a tanárok, a tanítók munkáját, az iskolai tananyag és a házi feladatok mennyiségét, az iskolán kívüli magánórákat.